Copy Writing

text

כתיבת תכנים

תוכן הוא העיקר בכל האתר. מעבר לעיצוב והחזות של האתר שתופסים את הנכנס אליו מלכתחילה מה שמשאיר את המשוטט באתר זמן רב יותר ומותיר חותם של מקצועיות הנם תכניו. חברת איידיאל לוג’יק מתמחה בכתיבת תכנים מקצועית ורהוטה,  כתיבה אשר שמה דגש הן על הפן המקצועי ועולם התוכן  בו פועל העסק תוך כדי לימוד הזירה ואוצר המילים הרלוונטי והן על הפן השיווקי מכירתי המותאם לצרכיו האינדוידואליים של העסק. אנחנו מביאים עמנו רקע עשיר למדי מדיספלינות שונות באקדמיה ובעולם העסקים והשיווק אשר מנותבים לידי מיקסום בעת כתיבת תכני האתר ותכניו החיצוניים. אנו מאמינים כי לרושם ראשוני אין תחליף והרבה אנשי מקצוע טובים בתחומם, נופלים כאשר לא מושקעת דיה מחשבה במלל איכותי ותופס, בתחביר נכון ובאוצר מילים עשיר. אנו מבצעים שירותי כתיבת תוכן לכל תחומי המקצוע והדיספלינות הן כחלק מתכני האתר, והן כבלוגים , אינדקסים חברתיים ואינדקסים ופרופילים עסקיים הממוקמים חיצונית לאתר ומסייעים לו רבות באופטימיזציה (Seo) שלו במנועי החיפוש.