Tailored IT Systems

חברת איידיאל לוג’יק היא גם מפתחת של תוכנות. לחברה מספר פיתוחים ייחודיים חלקם בתהליכי רישום פטנט של תוכנות בתחומים וזירות שונות. בין הזירות שאנו מפתחים להם מערכות ניתן לציין את תחום הרכב-ניווט חכם, חנייה חכמה, מניעת תאונות מההיבט של הגורם האנושי ועוד, תחום עריכת הדין כגון תוכנה ייעודית לניהול משרדי עורכי דין, תחום ניהול המידע הסביבתי ובו תוכנה המבוססת על מערכות מידע גאוגרפיות .G.I.S. ומסייעת בניהול מידע סביבתי חשוב המשפיע על תושבי אזורים נרחבים, פיתוחים בתחום ניהול תזרימים והנהלת חשבונות וכן פיתוחים שונים וייחודים בסביבות הWEB להתמרה ושכלול של אתרי אינטרנט שונים ייעודם והתאמתם ללקוחותינו.