ERP

erp

ERP

חברות ועסקים מהרגע שבו הן מגלגלות חזור מכירות חשבונאי נזקקות לתוכנה שתלווה ותסדר את האופרציה בעסק. זה יכול להיות עסק קטן או בינוני SMB ומאידך תאגיד ענק, אבל כולם כאחד, כל אחד וצרכיו הוא חייבים כצורך בסיסי במערכת מידע פנים ארגונית או בשמה Enterprise resource planning-ERP, בכדי לנהל את משאבי הארגון .מערכת לניהול משאבי המידע של הארגון מסייעת לו בכל התחומים שעסק באשר הוא חולש עליהם: ניהול משאב כוח האדם-משכורות, שעון נוכחות , מחלה, חופשות ועוד, ניהול חשבונאי-פיננסי הטומן בחובו ניהול החשבוניות של העסק, קבלות, הצעות מחיר, תזרימי מזומנים, דוחות רווח והפסד ועוד. באם העסק יצרני ישנו ניהול של כל שרשרת הייצור משלב הרכש של חומרי הגלם, ההובלה שלהם, איחסון, תפ"י והבאה לייצור, כניסה לייצור ובניית קווי ייצור, תפוקות ייצור ומעקב אחריו, ניהול מלאי בתהליך, וניהול שרשת ההספקה של המוצר. מערכות ERP חכמות ומותאמות בעצם עושות סדר וארגון בכל האמור בלוגיסטיקה, ניהול פיננסי, אנושי, שירות לקוחות ועוד. לכן חשוב כי את התהליך של אפיון מערכת ניהול משאבי המידע של הארגון תלווה חברה כאיידיאל לוג'יק שצברה ידע רב בתחום בענפי תעשייה שונים בזירתם והיקפם מעורכי דין וארכיטקטים מחד- ועד לחברות הייטק וחברות תעשייה קלאסית מאידך. חברתנו מובילה בארגונים וחברות משלב אפיון צרכי החברה, דרך התאמת מערכת המתאימה לצרכים, castomization של מערכת כזו ואם יש צורך פיתוחים נוספים על גבי המערכת ועד להטמעה מלאה של מערכת ניהול המשאבים ERP בעסק.