Branding

branding

בניית מיתוג

אחד מכללי הברזל של עסק בהקמתו מעבר למוצר המבטיח או לשירות האיכותי אותו הוא מייעד לעניק ולייחד את עצמו הוא מיתוג של העסק שאמור לבדלו אל מול עסקים אחרים בכלל ומתחרים בזירתו שלו בפרט. מיתוג העסק הינו הדבר שמבדלו ויזואלית מעסקים אחרים כבר מלכתחילה ובתרבות שבה נראות וויזואליות היא כל כך חשובה בייצור הרושם הראשוני שהוא לעיתים זה הקובע ביותר את דעתינו על דברים, שימוש בצבעים הנכונים, באלמנטים ייצוגיים וחכמים אשר מבטאים נכונה את הלך הרוח של העסק, ומאידך קולעים לקהל רחב ככל שניתן ולטעמים וטרנדים שונים ודינמיים משפיעים רבות על הדרך בה נוצר המיתוג וכאן אנו מביאים ניסיון רב בשטח של אותה האדפטציה של העסק לשוק ומיתוגו. מיתוג חכם קולע ונכון יכול לרומם עסקים לספירות שלא חלמו עליהם ולייצר מותג חזק ומותג חזק בא ילידי ביטוי מידי ביכולת למכור את המוצר ברווחיות גבוהה יותר בשל המיתוג החזק שלו הדורש בנייה נכונה והחדרה רחבה בשלבים לשוק מבלי לשרוף את המותג.